Nye premiebetegnelser fra 01.01.2011

Welcome to

Trulteskogen kennel

A small breeder of quality Pugs in Norway

 

Nye premiebetegnelser fra 01.01.2011.

 

 

 

Exellent (Utmerket) i kvalitetsklasse

 

Hund som i all vesentlighet tilsvarer rasens standar og som presenteres i utmerket kondisjon, viser et harmonisk, velbalansert temprament, holder utmerket klasse og har utmerket helhet. Hundens utmerkede kvaliteter i forhold til raseidealet tillater at dommeren kan se bort fra mindre detaljfeil. Hunden må ha tydelige kjønnspreg.

 

 

Very Good (Meget God) i kvalitetsklasse

 

Hund som godt tilsvarer rasens standard, som er velbalanser og i god kondisjon. Mindre feil kan tolereres, men ingen som negativt påvirker helhetsinntrykket. Denne premieringen kan kun gis til hund av en meget god kvalitet.

 

 

Good (God) i kvalitetsklasse

 

Hund som tilsvarer rasens standard og viss eksteriør feil er av midere fremtredende karakter.

 

 

Sufficient (Godtagbar) i kvalitesklasse

 

Hund som tilsvarer rasens standard, men som ikke har rasens alle karakteristiske preg eller har bristede fysisk kondisjon.

 

 

0. premie (diskvalifisert) i kvalitetsklassen

 

Skal tildeles hund som:

 

Eksteriør utypisk for rasen eller har feil som angis som diskvalifiserende i rasens standard.

Har anatomiske defekter som vesentlig påvirker hundens helse og sunnhet, med spesielt vekt på rasens opprinnelse/funksjon/bruksområde.

Hannhund som ikke har normalt utviklet og normalt plasserte tekstikler.

I ringen viser aggressivitet eller tydelig fluktoppførsel, dvs. om hund kaster seg panisk fra dommer og det ikke finnes mulighet for å tilnærme seg hunden på naturlig måte.

 

KIP (kan ikke premieres)

 

Hund som vises i slik tilstand at dommeren ikke kan gjøre seg opp en oppfatning om dens kvalitet, kan ved unntak tildeles "kan ikke premieres" (KIP). Eksempel på det er som hunden har åpenbare mangler i oppvisnings- og ringkultur (slik som uvant med kobbel eller valpete temperament) eller vises i dårlig kondisjon (er overdrevent mager eller fet). Det samme gjelder en hund som er så nylig trimmet at dommeren ikke kan gjøre en sikker bedømming av kvaliteten på hundens hårlag. Videre kan en hund på grunn av skade vise seg så dårlig at dens bevegelser er vanskelig å bedømme.

 

Årsaken til premieringen skal anføres på

kritikkskjemaet.

 

 

Generelle regler for kvalitets og konkurranseklasser

 

Individuell kvalitetsbedømmelse i alle klassermed følgende premiegrader:

Excellent = (Utmerket)

Very Good = (Meget god)

Good = (God)

Sufficient = (Godtagbar)

0. premie = (Diskvalifisert)

KIP = (Kan ikke premieres)

 

Konkurransebedømmelse i alle klasser, 4 plasseringer. Hunder som i kvalitetsklasse får premiegrad ”Very good” skal stille i konkurranseklasse,dersom ingen eller færre enn 4 hunder har oppnådd premiegrad ”Excellent”. Det er kun hunder med ”Excellent” som kan tildeles CK.

 

Juniorklasse – JK

Hundene må være fylt 9 måneder, men være under 18 måneder første utstillingsdag.

OBS: Hunder som deltar i juniorklasse (selv om FCIs alderskrav på 15 måneder er oppfylt)

konkurrerer ikke om CACIB.

 

Juniorkonkurranseklasse – JKK

Klassen er åpen for hunder som har oppnåddExcellent i Juniorklasse.

Dommer kan tildele særlig gode juniorer Championkvalitet (CK). Alle hunder med CK skal delta i Beste Hannhund/Tispe klasse.

Hunder som i kvalitetsklasse får premiegrad ”Very good” skal stille i konkurranseklasse dersom ingen eller færre enn 4 hunder har oppnådd premiegrad ”Excellent”.

Det er kun hunder med ”Excellent” som kan tildeles CK.

 

Unghundklasse – UK

Hunden må være fylt 15 men være under 24 måneder første utstillingsdag.

 

Unghundkonkurranseklasse – UKK

Klassen er åpen for hunder som har oppnådd Excellent i Unghundklasse.

Dommer kan tildele særlig gode unghunder Championkvalitet (CK). Alle hunder med CK skal delta i Beste Hannhund/Tispe klasse.

Hunder som i kvalitetsklasse får premiegrad ”Very good” skal stille i konkurranseklasse dersom ingen eller færre enn 4 hunder har oppnådd premiegrad ”Excellent”.

Det er kun hunder med ”Excellent” som kan tildeles CK.

 

Åpen klasse – AK

Hundene må være fylt 15 måneder første utstillingsdag og ikke være norsk utstillingschampion.

 

Åpen konkurranseklasse – AKK

Klassen er åpen for hunder som har oppnådd Excellent i Åpen klasse.

Dommer kan tildele Championkvalitet (CK) til hund av championatkvalitet. Kun hunder med CK skal delta i Beste Hannhund/Tispe klasse. Hunder som i kvalitetsklasse får premiegrad ”Very good” skal stille i konkurranseklasse dersom ingen eller færre enn 4 hunder har oppnådd premiegrad ”Excellent”.

Det er kun hunder med ”Excellent” som kan tildeles CK.

 

Championklasse – CHK

Klassen er obligatorisk* for norske utstillingschampions.

Andre nasjonale og internasjonale utstillingschampions kan delta.

 

Champion konkurranseklasse – CHKK

Klassen er åpen for hunder som har oppnådd Excellent i champion klasse. Dommer kan tildele Championkvalitet (CK) til hund av championatkvalitet. Alle hunder med CK skal delta i Beste Hannhund/Tispe klasse.

Hunder som i kvalitetsklasse får premiegrad ”Very good” skal stille i konkurranseklasse dersom ingen eller færre enn 4 hunder har oppnådd premiegrad ”Excellent”.

Det er kun hunder med ”Excellent” som kan tildeles CK.

 

Veteranklasse – VK

Klassen er åpen for hunder som første utstillingsdag har fylt 8 år. OBS: Hunder som deltar i veteranklasse konkurrerer ikke om CACIB.

 

Veteran konkurranseklasse – VKK

Klassen er åpen for hunder som har oppnådd Excellent i Veteranklassen.

Dommer kan tildele Championkvalitet (CK) til hund av championatkvalitet. Alle hunder med CK skal delta i Beste Hannhund/Tispe klasse.

Excellent kvalifiserer for deltakelse i konkurranse om beste veteran.

Hunder som i kvalitetsklasse får premiegrad ”Very good” skal stille i konkurranseklasse dersom ingen eller færre enn 4 hunder har oppnådd premiegrad ”Excellent”.

Det er kun hunder med ”Excellent” som kan tildeles CK.

 

Beste Hannhundklasse – BHK / Beste Tispeklasse – BTK

Klassene er åpne for alle rasens hunder avsamme kjønn som har fått CK.

Konkurransebedømmelse - 4 plasseringer: 1BHK, 2BHK, 3BHK, 4BHK.

Certifikatet (CERT) deles ut i BHK/BTK til beste hund, som ikke er norsk utstillingschampion (også til hund fra championklasse som ikke er norsk utstillingschampion).

Uplasserte hunder kan også tildeles cert. Det utdeles et reserve-cert, til hunden bak cert-vinneren, som vil telle som cert dersom cert-vinneren skulle bli diskvalifisert.

Hunder som er fullcertet kan ikke motta cert.

Med fullcertet menes hund som er tildelt nødvendig antall certifikater for oppnåelse av

utstillingschampionat.

 

På internasjonale utstillinger konkurreres det også om CACIB og ResCACIB i denne klassen.

CACIB kan tildeles best plasserte hund fra klassene UK, AK, BK, CHK. ResCACIB kan tildeles nest best plasserte hund fra samme klasser (også INT CH).

 

Best i Rasen – BIR / Best i Motsatt Kjønn – BIM

Beste hannhund og beste tispe konkurrerer om BIR/BIM. Hvis en rase bedømmes av flere dommere, oppnevnes den ene som dommer for BIR/BIM, beste veteran, beste avlsklasse og beste oppdretterklasse. Dette kunngjøres før utstillingen.

 

Hederspremie (HP)

Kan tildeles homogene og jevne avls- og oppdrettergrupper. Hederspremie gir rett til

deltakelse i finalekonkurranser.

 

Certifikat/Reserve Certifikat /CK (Championkvalitet)

Helt igjennom typisk, og i alt vesentlig riktig bygget hund, med så tydelige fortrinn og så uvesentlige feil at dommeren finner den å være av championkvalitet. Det utdeles et reserve-cert, til hunden bak cert-vinneren, som vil telle som cert dersom cert-vinneren skulle bli diskvalifisert.

 

CACIB/Reserve CACIB

Innstilling til internasjonalt championat kan

bare utdeles på internasjonale utstillinger og bare til virkelig fremragende hunder (som konkurrerer i klasser/raser hvor CACIB kan tildeles og har registrerte aner i minst 3 ledd).

Normalt er kravene til CACIB enda høyere enn til Certifikat. For norske hunderaser er det i Norge ingen kvalitetsforskjell på Cert/CK og CACIB.

 

Premiesløyfer

 

Alle premieringer markes med følgende

premiesløyfer:

 

Excellent i kvalitetsklasse = rød

Very Good i kvalitetsklasse = blå

Good i kvalitetsklasse = gul

Sufficient i kvalitetsklasse = grønn

0. premie i kvalitetsklasse = grå

KIP i kvalitetsklasse = brun

Championkvalitet (CK) = rosa

Certifikat (CERT) = rød/hvit/blå

Reserve Certifikat (Res-Cert) = lyseblå

Championat = rød og grønn

CACIB = hvit

Reserve CACIB = orange

BIR Veteran = grå og rosa

Best i motsatt kjønn (BIM) = hvit og grønn

Best i rasen (BIR) = rød og gul

 

 

Hederspremie til Avls og Oppdretterklasse = lilla og hvit

 

 

Best in Show (BIS) = rød/hvit/blå

Best i gruppen (BIG) = hvit og blå

Til vinnere av BIS, BIG, Beste Veteran, Beste Avlsgruppe og Beste Oppdrettergruppe samt vinnere av Cert, CK, CACIB skal det utdeles premier.

 

Arrangør står fritt mht å utdele premier til andre hunder. Utstillerne får i ringen utlevert premiesløyfer med dommerkritikken.

 

Trulteskogen Kennel: Kjersti Berntzen, Lokes vei 4, 1540 Vestby, NORWAY

Mobile: + 47 924 07 461. Mail: kjersti.berntzen@gmail.com. Web: www.trulteskogen.com

Copyrigh© by Kjersti Berntzen