Hva er PDE

Welcome to

Trulteskogen kennel

A small breeder of quality Pugs in Norway

 

 

 

Hva er PDE?

 

 

Mange spør om DNA-PDE-test og forstår ikke riktig hva det er eller hvordan de brukes.

 

Omkring 1,2% av Mops, dør av en bestemt Meningitis (NME- Hjernehinnebetennelse) som hos mops heter PDE (Pug Dog Encephalitis) Det er en inflammatorisk sykdom i det sentrale nervesystemet. Sykdommen er dødelig.

 

Det finnes et gentest ( svaber i hundens munn) som bestilles fra USA . Testet er ikke godkjent av NKK, så derfor blir heller ikke prøveresultatet lagret i noen database. Denne typen av test er fremst til for oppdrettere. For ett så kalt “kjeledyr” som aldri skal brukes i avl/ oppdrett finnes det ingen direkte grunn til å teste!

 

Nyere forskning har vist at hunder som har to like kopier av NME assosierte markører S (altså S/S) har en risiko på 12,75 ganger større for å utvikle PDE i sin levetid, i forhold til de mopser som kun har en (N/S) eller ingen (N/N) kopier av denne markør.

 

N/N – ingen kopier av de NME assosierte markører – disse hundene har en lav risiko for å utvikle PDE.

 

N/S – en kopi av NME assosierte markører – disse hundene har en lav risiko for å utvikle PDE.

 

S/S - to eksemplarer av NME assosierte markører – disse hundene har 12,75 ganger større sannsynlighet for å utvikle PDE i sin levetid.

 

Det er et godt redskap med denne DNA-PDE-testen, når de handler om avl og om å foreta kombinasjoner og valg av avlsdyr:

 

Prosentsatsene under gjelder alle valpene i kullet, da ett kull består av mange egg. Hadde ett valpekull vært enegget ville prosentsatsen vært pr. kull.

Dvs. om ett kull har eks. fire valper kan alle få samme utfall om man er Heldig/uheldig….

 

N/N x N/N Alle valper vil være N/N og vil ha en vesentlig redusert risiko for å utvikle PDE i løpet av deres levetid.

 

N/N x N/S

Valpene har da 50 % sjanse for å bli N/N eller 50% sjanse for å bli N/S.

Dvs. blir det født eks. to valper eller fler i kullet kan faktisk alle bli enten N/N, N/S eller det blir født noen av hver.

 

N/S x N/S

Alle valpene har da 25% - sjans for og bli N/N.

Alle valpene har da 50% -sjans for og bli N/S.

Alle valpene har da 25% sjans for og bli S/S, høy risiko for å utvikle PDE.

Dvs. blir det født eks. to valper eller fler i kullet kan faktisk alle bli enten N/N, N/S eller S/S, eller det blir født noen av to, eller av alle tre variantene.

 

N/S x S/S

Alle valpene har da 50% -sjans for og bli N/S. Lav risiko.

Alle valpene har da 50% -sjans for og bli S/S og dermed være i høyrisikogruppen for å utvikle PDE.

Dvs. blir det født eks. to valper eller flere i kullet kan faktisk alle bli enten N/S, S/S eller det blir født noen av hver.

 

N/N x S/S

Alle valpene vil være N/S - en lav risiko for utvikling av PDE.

 

S/S x S/S Alle valpene vil være S/S samt være i høy risiko for PDE.

 

Bemerkning: Oppdrettere rådes til og ikke utelukke S genotype , fordi 40% av alle mopser har S i seg (N/S=29%) (S/S=11%). Eliminering av S genotype vil føre til et betydelig tap av genetisk diversitet.

 

Hunder som er testet S/S trenger heller IKKE å utvikle sykdommen i sin livstid!

 

Derfor bør oppdrettere nøye foreta valg av paringer, som ikke produserer S/S valper.

Har man en S/S tispe/hanne skal(burde) den brukes kunn på en hanne/tispe som er testet N/N. Da får man valper som alle får N/S.

 

Man kan da avle videre igjen med en N/N testet mops ved neste parring. Man har da fått inn de gode egenskapene man var ute etter hos mopsen som har testet S/S.

 

 

Link til hvor man kan kjøpe PDE test, og man kan lese mer om dette.

 

http://www.vgl.ucdavis.edu/services/PDE.php

Veterinary Genetics Laboratory (VGL)

 

 

Trulteskogen Kennel: Kjersti Berntzen, Lokes vei 4, 1540 Vestby, NORWAY

Mobile: + 47 924 07 461. Mail: kjersti.berntzen@gmail.com. Web: www.trulteskogen.com

Copyrigh© by Kjersti Berntzen