Various diseases and disorders

Welcome to

Trulteskogen kennel

A small breeder of quality Pugs in Norway

 

 

 

Various diseases and disorders such as pugs can get.

 

 

 

 

 

Here you can read about the diseases and disorders of the pug.

PDE, LEGG-PERTHES etc.

 

PUG DOG CLUB OF AMERICA

 

 

 

LEGG PERTHE'S DISEASE, LPS.

 

Leg Pertes Sykdom (LPS) , også kjent som Legg-Calve-Perthe's disease (LCPD), er en sykdom i hofteleddet som blir oppdaget hos unge hunder. Sykdommen fører til nedbrytning av lårhals og kuleleddet tilknyttet hoftene. Symptomene vises vanligvis mellom 5 og 8 måneders alder med tiltagende halthet gjennom flere uker. Halthet kan også komme plutselig på noen hunder. Sykdommen opptrer primært hos små hunder og er rapportert på mange miniatyrraser.. Hunden oppfører seg normalt inntil symptomene opptrer.

 

 

Symptomer

 

Symtomene på LPS er halthet og smerte i den angrepne hoften. I noen tilfeller kan de være milde, endog umerkbare. I andre tilfeller kan de gi store ubehag.. Ofte tar det 6 til 8 uker før haltheten øker fra tilfeldig og lett halting, til kontinuerlig løfting av foten. Mild til alvorlig muskel-atrofi i det angrepne benet, samt begrenset bevegelse, er typiske fysiske tegn. Alvorlig atrofi i benet kan sinke forbedringspotensialet, - endog gjøre at medisinsk behandling i mindre grad lykkes.

 

 

Teksten over er kopiert fra Kennel KARESINDA, og tillatelse er gitt av Irene Galåen, Kennel Karesinda. Mer kan leses på linkene under.

 

Kennel KARESINDA

LEGG PERTHE'S DISEASE (Leg Pertes Sykdom LPS)

 

 

http://www.hundsport.se/redaktionellt/veterinaren_mapp/diagnos_arftlig

Repotarsje on LPS in Swedish Dog Sport magazine.

(Written in Swedish).

 

 

 

 

Trulteskogen Kennel: Kjersti Berntzen, Lokes vei 4, 1540 Vestby, NORWAY

Mobile: + 47 924 07 461. Mail: kjersti.berntzen@gmail.com. Web: www.trulteskogen.com

Copyrigh© by Kjersti Berntzen